حل بحران سوسیال‌دموکراسی به دست رهبر اتحادیه فلزکاران! فرهاد بهکوش

واکنش‌های مثبت محافل و چهره‌های شاخص سوسیال‌دموکرات‌ به گزینش استفان لووین به رهبری حزب سوسیال‌دموکرات سوئد این سئوال را مطرح کرده است که چه ویژگی‌ها در دیدگاه‌ها و برنامه‌ی سیاسی رهبر اتحادیه فلزکاران موجب شده است تا پس از سال‌ها ابهام و سردرگمی، دست‌اندرکاران سیاسی سوسیال‌دموکراسی، سرانجام با انتخاب این رهبر سندیکایی به آینده خوشبین شده‌اند؟ جایگاه لووین در سوسیال‌دموکراسی کجاست؟ آیا او به جناح چپ و عدالت‌طلب تعلق دارد و یا به طیف نواندیش؟ در این مطلب لووین یک سوسیال‌دموکرات کلاسیک ارزیابی شده است که در ارائه چشم اندازسیاسی توسعه و پیشرفت اقتصادی را با الگوی عدالت‌طلبانه رفاه پیوند می‌زند.

 اگر بزرگ‌ترین دشواری سوسیال‌دموکراسی را در ناتوانی آن در ارائه‌ی چشم‌اندازی بدانیم که در عصر جهانی شدن که به تضعیف دولت‌های ملی انجامیده است، تداوم دولت رفاه را تضمین نماید، بنابراین آنچه می‌تواند این جنبش سیاسی را دوباره به روزهای اوج بازگرداند، پیدا کردن الگویی است که بتواند با حرکت از شرایط جدید اقتصادی، نظام رفاهی را با آن سازگار کند. در حدود سه دهه‌ای که از آغاز جدی بحران سوسیال‌دموکراسی می‌گذرد، این سئوال کلیدی همواره مطرح بوده است که اصولا نظام رفاهی سخاوتمند که پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب دولت‌های ملی ایجاد شد و پیشرفت کرد، حالا که امکانات دولت‌های ملی محدود‌تر شده است، چگونه خواهد توانست اهداف اولیه‌ی خود محقق سازد؟ اهدافی نظیر اشتغال کامل و بیمه‌ی سخاوتمندانه‌ی نیروی کار در هنگام بیکاری، بیماری، بازنشستگی و یا پیش از ورود به بازار کار که سال‌ها به این جنبش سیاسی اعتبار داده‌اند چگونه تامین خواهند شد؟

از نیمه‌های دهه‌ی هشتاد میلادی این روحیه در سوسیال‌دموکراسی غالب بود که روند انطباق با شرایط جدید بدون عقب‌نشینی‌های ملموس در برابر سرمایه، بازار و بخش خصوصی و نیز تن دادن به برخی اصلاحات در زمینه‌ی کاهش میزان سخاوتمندی نظام رفاهی امکان پذیر نیست. این رویکرد که در سال‌های پایانی رهبری “اولاف پالمه” عمدتا توسط وزیر دارایی وقت “شل اولاف فلت” و یاران نزدیکش آغاز شده بود نزدیک به دو دهه در حزب حاکم بود. انتخاب “هوکان یوهولت” آغاز گر دور جدیدی بود که جناح رادیکال سوسیال‌دموکراسی با تاکید بر بازگشت به الگوی رفاهی سخاوتمندانه زمام امور را در دست گرفت و در مدت کوتاهی تلاش کرد گفتمان عدالت‌طلبانه را با سوسیال‌دموکراسی پیوند بزند. بسیاری شکست “یوهولت” و برکناری سریع وی از رهبری حزب را مرتبط با چنته پرزور نواندیشان در حزب می‌دانند که بازگشت یک‌جانبه به مطالبات رفاه سخاوتمندانه را بدون در نظر گرفتن الزامات اقتصادی بی‌فایده و محکوم به شکست می‌دانند.
اگر این برداشت در باره‌ی جان‌مایه‌ی سیاست‌های این دو طیف سوسیال‌دموکراسی درست باشد، مواضع رهبری جدید حزب، “استفان لووین”، و اصولا نوع نگاه او به مسائل سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهد که او نه به جناح نواندیشی که صرفا در پی انطباق سوسیال‌دموکرسی با نظم نوین جهانی است تعلق دارد و نه به جناح عدالت‌طلبی که هدف اصلی خود را حفظ برنامه‌های رفاهی سخاوتمند می‌داند. رهبر اتحادیه‌ی فلزکاران سیاستمدار عمل‌گرایی است که برای تامین تلفیق هردوی این هدف‌ها با یکدیگر پا به میدان گذارده است، اهدافی که به طور تاریخی در کنار یکدیگر، پایه‌های اصلی سوسیال‌دموکراسی را تشکیل داده‌اند.

در‌‌ همان روزی که “لووین” به این سمت برگزیده شد، حزب با چرخشی آشکار در سیاست‌هایش نسبت به اتحادیه اروپا، برخلاف رهبر قبلی‌، “هوکان یوهولت”، آمادگی خود را برای همکاری با دولت دست راستی در زمینه‌ی هماهنگی سوئد با سیاست‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا ابراز داشت. “لووین” پیش از این‌ها در مورد پیوستن سوئد به اتحادیه‌ی پولی اروپا هم رویکردی مثبت داشت. این رویکرد “لووین” به اروپا کاملا در جهت خواسته‌های اتحادیه‌ی سراسری کارفرمایان و شرکت‌های بزرگ کشور است که خواهان به‌هم‌پیوستگی بیشتر اقتصاد سوئد با اروپا هستند. نگاه مثبت “لووین” به اروپا، از سنت مسلط بر سندیکای فلزکاران سوئد نشئت گرفته است که همواره با علم به اینکه اقتصاد این کشور به صادرات گسترده متکی است، برای حفظ منافع اعضای خود که مهم‌ترین آن حفظ اشتغال و کسب درآمدهای بالاست، بر اهمیت مبادلات فعال بازرگانی در عرصه‌ی بین المللی تاکید داشته است. علاوه بر این، “لووین” و همکاران سندیکایی‌اش طی سال‌ها مذاکره و گفتگو با رهبران شرکت‌های سوئدی، به منافع و مطالبات کلیدی آن‌ها آشنا هستند و اینک در مقام رهبری سوسیال‌دموکراسی، این سوسیال‌دموکرات کهنه کار در عرصه بازار کار، با اتخاذ این موضع، این پیام روشن را به طرف‌های قدیمی‌اش در عرصه‌ی صنعتی و تولیدی کشورداده است که در مقام جدید هم، او با قاطعیت بر تامین منافع اقتصادی کشور تاکید خواهد کرد.

همزمان با این موضع‌گیری، “لووین” در سخنان آشکاری تاکید کرد که برای سوسیال‌دموکراسی، تحت رهبری وی، رسیدن به اشتغال کامل بالا‌ترین هدف است. رهبر جدید سوسیال‌دموکراسی عدول از اشتغال کامل را که از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه‌ی نود میلادی اصلی‌ترین خواست رفاهی سوسیال‌دموکراسی محسوب می‌شد تلویحا به عنوان مهم‌ترین نقیصه در سیاست‌گذاری‌ها ارزیابی می‌کند و به نیروی کار در کشور این پیام را می‌دهد که در برابر تامین خواسته‌های شرکت‌ها و کارفرمایان در ادغام بیشتر در اقتصاد اروپا و عقب نشینی‌های دیگری که او با هدف تحکیم موقعیت رقابتی شرکت‌های سوئدی انجام خواهد داد، از آن‌ها خواهد خواست تا با سوسیال‌دموکراسی و سندیکاهای کشور در زمینه‌ی توسعه‌ی میزان اشتغال در کشور همکاری کنند. کارگران صنعتی عضو در سندیکای فلزکاران به خوبی به یاد دارند که سه سال پیش، هنگامی که بحران اقتصادی در اروپا به کاهش گسترده‌ی میزان تولید منجر شده بود و برخی شرکت‌ها، مانند “ولوو”، به دلیل کاهش سفارشات قصد بیکارکردن بخشی از نیروی کار خود را داشتند، راه حل او کاهش ده تا بیست درصدی ساعات کار همه‌ی کارگران بود به شرطی که هیچ‌کس از کار بیکار نشود. این سیاست بحث برانگیز در آن زمان با استقبال کارگران و کارفرمایان مواجه شد.

در تفکر اشتغال‌محور سوسیال‌دموکراسی، آنچه پس از افزایش میزان اشتغال برای سوسیال‌دموکراسی اهمیت خواهد داشت حفظ سطح بالای درآمد‌ها و استاندارد زندگی نیروی کار در دوره‌هایی است که آن‌ها به دلیل بیکاری، بیماری و یا بازنشستگی قادر به کسب درآمد از طریق کار خود نیستند. افزایش سطح کمک‌هزینه‌های اجتماعی، که طی سال‌های بحرانی دهه‌ی نود و یا توسط دولت دست راستی طی سال‌های اخیر، کاهش محسوسی یافتند، به طور قطع یکی از اهداف سوسیال‌دموکرسی تحت رهبری “لووین” خواهد بود. دو محور تامین اشتغال در روند شتابان جهانی شدن و تامین استاندارد رفاهی در زمره اصلی‌ترین سیاست‌هایی هستند که در جامعه جذابیت‌های زیادی دارند و طرح آن‌ها توسط رهبرانی که در جامعه اعتبار داشته باشند می‌تواند موقعیت حزبی را که به طور تاریخی، پیشاهنگ و معمار نظام رفاهی بوده است، تقویت کند و مجدداً رای‌دهندگان را به آن برگرداند.

“لووین” البته در برخی موارد از تجربه و تبحر کافی برخوردار نیست. او تجربه‌ی وزارت ندارد، نماینده پارلمان نیست و در سیاست خارجی هم حرف زیادی برای گفتن ندارد. این امر البته سبب خواهد شد تا او چند چهره‌ی زبده و کارکشتهی سوسیال‌دموکراسی را که در این حوزه‌ها قادر به مدیریت هستند به خدمت بگیرد. این امر می‌تواند تبعات مثبتی در پی داشته باشد که مهم‌ترین آن تمرکز بیشتر وی در حوزه‌هایی است که او سابقه و توان بیشتری در آن‌ها دارد. مدیریت اشتغال و ایحاد شرایط مناسب برای رونق اقتصادی و رقابت پذیرکردن شرکت‌های سوئدی در عرصه‌ی بین المللی از جمله چالش‌هایی است که در برابر “لووین” قرار دارد. او همچنین باید هم وغم خود را صرف ایجاد اعتماد در میان طیف بزرگ حقوق بگیران جامعه به توان سوسیال‌دموکراسی برای مدیریت جامعه در روند جهانی شدن کند، امری که “مونا سالین” و “هوکان یوهولت” در انجام آن ناموفق بودند و موجب شدند تا ۱۰ تا ۱۵ درصد رای دهندگان سوئدی یا چیزی نزدیک به یک سوم حامیان سوسیال‌دموکراسی از این حزب فاصله بگیرند. راه مقابله با “راینفلت”، رهبر حزب مودرات و نخست‌وزیر سوئد، صرفا در بحث‌های پارلمانی و مناظره‌های تلویزیونی نیست بلکه سوسیال‌دموکراسی تحت رهبری چهره‌هایی چون “لووین” باید بتواند دستور کار سیاسی را در دست بگیرد و آرامش را از طریق یک برنامه‌ی سیاسی کارا و قابل اعتماد به اردوی سوسیال‌دموکراسی بازگرداند. آنچه موجب شد تا سیاست‌مداران کهنه کار سوسیال‌دموکراسی نظیر “اینگوار کارلسون”، “تاگه گ پترشون” و حتی رهبر سندیکای سراسری کارگران “آنیا لوندبی ودین” را بر سر شوق آورد یافتن جایگزینی برای “یوهولت بود” که بیشتر به نسل‌های گذشته‌ی سوسیال‌دموکراسی شباهت داشت، آنهایی که به دلیل ارتباط با نیروی کار از دانش تجربی و اعتماد لازم برخوردار بودند که در طرح آنچه به سود رونق و رفاه جامعه می‌دانستند، تردیدی به خود راه نمی‌دادند. ویژگی و نقطه‌ی قوت رهبر سندیکای فلزکاران که حالا اعتماد جنبش سوسیال‌دموکراسی را نیز کسب کرده است، در همین ارتباط تنگاتنگش با جامعه و مسائل معیشتی و روزمره است. عرصه‌ای که نقطه‌ی ضعف رهبران جوان دست راستی در دولت محسوب می‌شود که به رفاه عمومی و اشتغال عمدتا از موضع تاکتیکی نگاه می‌کنند. آیا “لووین” و سوسیال‌دموکراسی قدر این برتری را خواهند دانست؟

منبع: پڕس ایران

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s