جان حبیب الله گلپری پور در خطر است

حقوق بشر ایران، ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۰: به گزارش آژانس خبری موکریان یکی از زندانیان هم بند باحبیب گلپری پور از انتقال وی بە مکان نامعلومی خبر دادە است. بە گفتە این زندانی: روز ۵ شنبه ۲۵ اسفندماه ساعت ۲۰:۳۰ حبیب الله گلپری پور زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام از سوی نگهبانی این زندان به بهانه‌ تلفن صدا زده میشود و بعد از مراجعه نامبرده به افسر نگهبانی وی از سوی ماموران اداره اطلاعات به محل نامعلوم منتقل  شده است. تصادف تاریخ صدور حکم اعدام از جانب دادگاە انقلاب مهاباد در ٢٤ اسفند ١٣٨٨ با انتقال وی در روز ٢٥ اسفند ١٣٩٠ کە در آغازسومین سال صدور حکم وی است، و اینکە حبیب گلپریپور برای بردن وسائل شخصی بە بند بر نگشتە است نگرانیها را افزایش دادە است و شائبەی این کە جهت اجرای حکم از بند محل نگهداری منتقل شدە باشد را ایجاد کردە است. این نشان می دهد کە بند و زندان وی عوض نشدە بلکە امکانن یا بە بند اطلاعات سپاە بردە شدە یا بە قرنطینە براجرای حکم. این زندانی کرد در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۸۸ (١٥ مارس ٢٠٠٩ )در شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ریاست قاضی خدادای در یک جلسه چند دقیقه‌ایی به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان( پژاک ) به اعدام محکوم ‌شد. شعبە ٣١ دیوان عالی کشور حکم اعدام صادرە از سوی دادگاه انقلاب مهاباد را تائید کرد. درخواست اعاده دادرسی و بررسی پروندە در کمیسون عفو و بخشودگی رد شدە و پرونده به اجرای احکام زندان فرستاده شده است.

حبیب در همه مراحل بازجویی در اداره اطلاعات و پروسە دادرسی شرکت در عملیاتهای مسلحانه را بشدت رد کرده است و این در حالیست کە اداره اطلاعات تنها به دلیل داشتن کتاب و ارتباط با گروه “مادران صلح” در شهر مهاباد وی را به همکاری موثر با پژاک متهم کرده و تا لحظه صدور حکم برای این زندانی سیاسی نیز دادگاه را برای صدور حکم اعدام تحت فشار قرار داده است

لازم بە یادآوریست کە در طول ماههای گذشته دو بار این زندانی سیاسی را به سلولهای انفرادی زندان ارومیه و بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ارومیه منتقل و هر بار وی را تهدید به اجرای حکم کرده‌اند.

حبیب الله گلپری پور فرزند ناصر اهل سنندج و متولد ۱۳۶۳، در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۸ (٢٧ سپتامبر ٢٠٠٩)در حین خروج از مهاباد به سوی ارومیه بود توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه مهاباد دستگیر شد. حبیب در هنگام بازداشت تنها تعدادی کتاب همراە خود داشت. وی ماهها در بازداشتگاهای امنیتی و نظامی شهرهای مهاباد، ارومیه و سنندج تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی و روحی قرار گرفت. حبیب گلپری پور در نامەهایی کە منتشر شدە است با صراحت از شکنجه ها بسیار سنگین خود سخن گفتە است. موارد شکنجەای کە حبیب در نامەای کە بە رهبر جمهوری اسلامی نوشتە است از شکنجەهای زیر نام می برد:

- شکستن دست راست توسط باجویان سپاه پاسداران مهاباد

- شکستن پای راست توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد

- ضرب و شتم به مدت چندین ساعت در هر روز توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد

- آویزان کردن از ناحیه دست و پاهایم به مدت چندین ساعت و حتی یک مرتبه به مدت ٢ روز توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد.

- استفاده از شوک برقی برای شوک دادن به اعضای بدنم ،حتی اندامهای تناسلیم به دفعات توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد.

- ترک خوردگی و خون ریزی پوست دست و پاها در اثر ضربات شلاق و هم وارد کردن جریان برق به بدنم توسط بازجویان سپاه پاسداران مهاباد .

- کتک زدن با میله آهنی به مدت یک هفته توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.

- نشان دادن افراد شکنجه شده برای تضعیف اعصاب و روان و ایجاد فشار روحی و روانی توسط نیروهای اطلاعات سنندج.

- دستگیری اعضای خانواده‌ام و تهدید من و آنها برای اقرار به حرفهای دروغین و ساختگی بازجویان توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.

- تهدید به مرگ به دفعات توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.

- ایجاد صداهای گوش خراش توسط بلندگوهای بازداشتگاه و ایجاد فشار عصبی فوق تحمل برای اعمال شکنجه روحی و روانی توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج.

- در نقل و انتقالات متعدد به سپاه المهدی ارومیه و اداره اطلاعات سنندج که از سوی سپاه پاسداران مهاباد صورت میگرفت ،در بین راه‌ متحمل مشت و لگدهای ماموران بدرقه‌ام و ایجاد جو ناامن روحی در حین انتقالات توسط مامواران بدرقه سپاه پاسداران مهاباد.

- فحاشیهای رکیک و ناموسی حتی توسط زندانبانان بازداشتگاه توسط اداره اطلاعات سنندج.

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s