احزاب عمده کرد از خواسته های خود می گویند: همگرایی کردها، سرنگونی بشار اسد و مخالفت با مداخلات ترکیه

 NNS ROJ: در هفته های گذشته اخبار ضد و نقیضی در خصوص وضعیت سیاسی کردهای سوریه و احزابشان در رسانه های مختلف منتشر گردید. به منظور بررسی برخی از این رخدادها و موضع جریان های سیاسی فعال در این بخش از کردستان به گفتگو با فارس تمو، فرزند مشعل تمو، مصطفی اسماعیل یکی از اعضای کمیته اجرایی انجمن میهنی کردهای سوریه و همچنین نواف خلیل مسئول مطبوعاتی حزب اتحاد دمکراتیک پرداختەایم. فارس تمو فرزند مشعل تمو در گفتگو با NNS ROJ، ضمن تکدیب این ادعا که وی مسئولیت ترور پدرش را متوجه اعضای حزب کارگران کردستان یا حزب اتحاد دمکراتیک کرده باشد، گفت فرمان ترور مشعل تمو از سوی بشار اسد صادر شده و اجرای آن نیز توسط نیروهای او صورت گرفته است. آقای تمو همچنین می گوید شفاف نبودن برخی از سیاست های “پ.ی.د” می تواند باعث سوءاستفاده رژیم بشار اسد شود تا از این طریق مسئولیت اعمال خود را متوجه حزب اتحاد دمکراتیک نمایند. مصطفی اسماعیل، عضو کمیته اجرایی انجمن میهنی کردهای سوریه نیز در مصاحبه با NNS ROJ از وجود یک تفاهم نامه میان این انجمن و حزب اتحاد دمکراتیک خبر می دهد و می گوید که آنها به منظور ادامه گفتگوها و تقویت مناسبات میان دو طرف، هیئتی تشکیل دادەاند. آقای اسماعیل ضمن انتقاد از اظهارات اخیر رئیس شورای ملی  سوریه و سیاست های دولت ترکیه گفت میان دیدگاههای حزب بعث سویه و شورای ملی سوریه در خصوص مطالبات کردها، تفاوت چندانی وجود ندارد.

همچنین نواف خلیل، مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتیک تاکید می کند که آنها همکاری هایی با انجمن میهنی کردهای سوریه داشته و دارند و همچنین توانسته اند نظر کمیته هماهنگی میهنی سوریه برای به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم کردستان را جلب بکنند.
او تاکید می کند که حزب اتحاد دموکراتیک بخش های گسترده ای از جامعه کردستان را سازماندهی کرده و به دنبال سرنگونی بشار اسد و نیز تحقق «خودمدیریتی دموکراتیک» برای کردهای سوریه است. این حزب از سرسخت ترین مخالفان مداخلات ترکیه است و در همین راستا شورای ملی سوریه را به دلیل اینکه تحت تاثیر ترکیه است، مورد انتقاد قرار می دهد.
فارس تمو: پدرم با فرمان بشار اسد کشته شد
فارس تمو، فرزند مشعل تمو با تاکید بر اینکه فرمان ترور پدرش از سوی بشار اسد صادر شده و اجرای آن نیز از سوی نیروهای او صورت گرفته به NNS ROJ گفت: «رژیم از وجود مشعل تمو احساس خطر می کرد و به همین خاطر فرمان ترور وی از سوی بشار اسد صادر شد. شهادت مشعل تمو باعث تداوم  قیام مردمی در سوریه و خصوصا کردستان شد، چراکه مشعل تمو عاملی برای همگرایی میان اعراب، کردها و آشوری ها بود. »
این فعال سیاسی همچنین گفت: «جزئیات بیشتری درباره کشته شدن مشعل تمو در اختیار ما قرار گرفته که نشان می دهد ایشان توسط دولت سوریه ترور شده است. »
فارس تمو در پاسخ به این پرسش که آیا شما در مصاحبه با یک رسانه آلمانی، حزب کارگران کردستان یا حزب اتحاد دمکراتیک را به عنوان عامل کشته شدن پدر خود معرفی کردەاید، اظهار داشت: «من هیچ گاه چنین چیزی نگفتەام، من تنها گفتەام به علت شفاف نبودن برخی از سیاست های حزب اتحاد دمکراتیک، رژیم قادر خواهد تا از این مسئله سوءاستفاده کرده و مسئولیت کارهای خود را متوجه یک حزب کردی نماید. ژیم بشار اسد با این نوع سوء استفاده می خواهد میان جریان های کرد اختلاف ایجاد کند. »
فارس تمو
وی در ادامه افزود: «من اگر چیزی گفتە باشم صرفا جنبەی انتقادی داشته و هیچ وقت حزب اتحاد دمکراتیک را به عنوان عامل ترور یا ارعاب معرفی نکردەام. این حزب یک نیروی کردی است و برادر ماست. »
آقای تمو درباره وضعیت جریان های سیاسی کرد پس از کشته شدن مشعل تمو به NNS ROJ گفت جوانان جنبش همچنان بر تداوم فعالیت های خود مصر هستند، افراد زیادی هم اکنون در زندان به سر می برند، اما بسیاری از این نیروها به دلیل تهدیدهایی که از سوی دولت سوریه متوجه آنها خواهد بود خود را آشکار نکردەاند.
فارس تمو امیدوار است با تشکیل مجلس این جنبش فکری، بتوانند درباره مسائل مربوط به آینده تصمیم گیری نمایند.
تفاهم با اپوزسیون عرب بعید است
مصطفی اسماعیل عضو کمیته اجرایی انجمن میهنی کردهای سوریه و از اعضای مسئول روابط خارجی این انجمن است.
وی درباره موضع اخیر برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه به  NNS ROJ گفت: «اظهارات اخیر برهان غلیون در روزنامه رووداو، اعتراض و نارضایتی انجمن میهنی کردهای سوریه و اعضای شورای رهبری این انجمن را به دنبال داشته است. »
مصطفی اسماعیل در این باره اضافه کرد که برای نشان دادن نارضایتی به گفتەهای آقای غلیون، جمعەها را با اسامی کردی نامگذاری کرده و در تظاهرات هایی که در روز جمعه در شهرهای مختلف کردستان برگزار شد، یک تومار اعتراضی به امضای کردستانیان رسید و برای ایشان ارسال شد.
از این عضو کمیته مرکزی انجمن میهنی کردهای سوریه پرسیدیم که آیا شورای ملی سوریه، حقوق و مطالبات کردها در سوریه را به رسمیت خواهند شناخت و در کل در این باره چه فکر می کنند.
وی در پاسخ اظهار داشت: «اگرچه از همان آغاز اعتراض ها در سوریه ما با بیشتر جریان های اپوزسیون عرب در ارتباط بودیم، اما متاسفانه تاکنون هیچ پیشرفتی در این روابط حاصل نشده و هیچ نشانەایی مبنی بر پذیرش خواستەهای سیاسی و مدنی کردها از سوی شورای ملی سوریه دیده نمی شود. »
مصطفی اسماعیل رسیدن به تفاهم با اپوزسیون عرب را در کوتاه مدت بعید دانست و گفت: «مواضع شورای ملی سوریه در خصوص حقوق مردم کرد تفاوت چندانی با دیدگاه حزب بعث ندارد و به همین خاطر رسیدن به هرگونه تفاهمی با اپوزسیون عرب در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد. »
این عضو روابط خارجی انجمن میهنی کردها با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان با ایجاد یک دولت متمرکز در سوریه موافقت نخواهند کرد گفت: «ما خواهان به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت کردها در چارچوب کشور سوریه هستیم. »
مصطفی اسماعیل همچنین اضافه کرد تفاوت های بسیار فاحشی در دیدگاههای ما و رهبران عرب وجود دارد، اما با این حال به انجام گفتگوها تا رسیدن به یک تفاهم دوطرفه ادامه خواهیم داد.
آقای اسماعیل در بخش دیگری از این مصاحبه و در رابطه به تاثیر کشورهای منطقه از جمله ترکیه بر مواضع اخیر شورای ملی سوریه گفت: «به باور ما نقش دولت ترکیه در این باره بسیار منفی است و این کشور به طور مداوم در تلاش است تا کردها در سوریه به حقوق خود نرسند. باید این را در نظر داشت که امروز استانبول به پایگاه اصلی مخالفان تبدیل شده و بیشتر رهبران این جنبش در ترکیه به سر می برند. »
وی با اشاره به اینکه میان دولت های سوریه و ترکیه دهها پیمان امنیتی برای مقابله با کردها وجود دارد، گفت: «برای اینکه ترکیه بتواند تهدیدها در این کشور را به حداقل برساند و پس از سقوط دولت اسد جایگاه خود را در این کشور تقویت کند و به مثابه یک قدرت منطقەایی شناخته شود این عملکرد را در پیش گرفته است و حتی در داخل اپوزسیون عرب از اخوان المسلمین حمایت می کند. »
گفتگو و تقویت مناسبات انجمن میهنی کردها و حزب اتحاد دمکراتیک
در بخش دیگری از این گفتگو به روابط میان انجمن میهنی کردها و حزب اتحاد دمکراتیک پرداختیم. مصطفی اسماعیل در این باره به NNS ROJ  گفت: «چند ماه پیش یک تفاهم نامه همکاری میان حزب اتحاد دمکراتیک و انجمن میهنی کردها در شهر قامشلی به امضا رسید و علاوه بر این یک هیئت عالی از سوی دوطرف به منظور تقویت مناسبات تشکیل گردید و تاکنون نیز چندین بیانیه در این باره منتشر کردەایم. »
این فعال سیاسی اضافه کرد: «با حزب اتحاد دمکراتیک قرار گذاشتەایم در صورتی که امکان مبارزه ما در زیر یک چتر مشترک فراهم نگردید، کوردیناسیونی متشکل ازنمایندگان دو طرف و به منظور ایجاد هماهنگی تشکیل شود. »
آقای مصطفی اسماعیل همچنین گفت: «تفاهم نامەایی که به امضای ما رسیده است، یک تفاهم نامه سیاسی نیست، بلکه صرفا در راستای ممانعت از بروز مشکلات داخلی در کردستان سوریه می باشد. »
وی ضمن تکذیب سفر اعضای انجمن میهنی کردها به قندیل اظهار داشت: «همان طور که گفتم یک هیئت، وظیفه انجام دیدارها را برعهده دارد و گفتگوها میان ما و حزب اتحاد دمکراتیک ادامه دارد. علاوه بر این بر مبنای تصمیم کمیته مرکزی و کمیته اجرایی انجمن، در تمام مناطق کردستان سوریه می باید کمیتەهای محلی تشکیل گردد و با حزب “پ.ی.د” نیز به همکاری بپردازند. »
سرنگونی بشار اسد آری، دخالت ترکیه خیر!
نواف خلیل، مسئول بخش اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتیک در گفتگو با NNS ROJ  در پاسخ به این پرسش که «حزب شما چه هدفی را در سوریه دنبال می کند و عملا چه فعالیت هایی انجام داده» می گوید: «حزب اتحاد دموکراتیک ۱۰ سال پیش تاسیس شد. زمانی که ما فعالیت هایمان را شروع کردیم، کمتر کسی از حقوق کردها در سوریه سخن می گفت. از آنزمان ما مشغول سازماندهی و آماده کردن مردم کردستان هستیم. برای اینکه کردها بتوانند امورات خودشان را اداره کنند. زمانی که تازه انقلاب مردم سوریه آغاز شده بود، ۶۳۵ عضو و هوادار ما در زندانهای رژیم بعثی محبوس بودند. وقتی این پروسه جدید در سوریه آغاز شد، همه و برای مثال، وزارت خارجه بریتانیا هم می دانستند که حزب ما، قوی ترین و جدی ترین حزب کرد در سوریه است. اما خیلی ها نمی خواهند این واقعیت را درک کنند.»

نواف خلیل
این مسئول حزب اتحاد دموکراتیک در ادامه می افزاید: «پروژه ما خودمدیریتی دموکراتیک برای کردستان سوریه است. به این معنا که کردها بتوانند سازمان ها و تشکیلات خودشان را تشکیل بدهند، نهادهای سیاسی، اجتماعی و رسانه ای خودشان را داشته باشند و خودشان را در نهایت آماده کنند تا بتوانند امورات اساسی خودشان را مدیریت کنند و به یک خودگردانی دموکراتیک دست یابند. فعالیت های ما در این راستاست. ما تلاش می کنیم که کردها بتوانند امورات خودشان را در همه زمینه ها و از جمله در زمینه های اقتصادی، امنیتی، و سیاسی، اداره کنند. تلاش ما این است که کردها بتوانند فرهنگ و هنر خودشان را آزادانه اعتلا دهند و در مجموع برای تحقق همه اینها، لازم است کردها به خودگردان باشند. ما این مدل سیاسی را خودمدیریتی دموکراتیک می نامیم. »
نواف خلیل در ادامه می افزاید: «سال گذشته حزب اتحاد دموکراتیک دستاوردهای زیادی داشت. به این معنا که به اندازه توان و امکانی که داشتیم تلاش کردیم یک سیستم برای خودمان پایه ریزی کنیم. و منتظر نمانده ایم که رژيم دچار فروپاشی شود و بعد اقدام کنیم. قبل از فروپاشی رژیم ما کارهای اساسی خودمان را شروع کرده ایم. »
در بخش دیگری از این گفتگو از مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتیک پرسیدیم: «چرا حزب شما به عضویت انجمن میهنی کرد در سوریه در نیامده؟ چه مانعی وجود داشته؟»
وی در این باره می گوید: «ما براساس تصمیمی که گرفته ایم، مایل نیستیم در رسانه ها خیلی به این مسائل بپردازیم اما متاسفانه برخی اوقات مسائل نادرستی اینجا و آنجا مطرح می شود که ما ناچار می شویم برای روشنگری توضیحاتی ارائه دهیم. از همان زمانی که تلاش های اولیه برای تاسیس انجمن میهنی کرد در قامیشلی شروع شد، چندین دیدار و نشست برگزار شد که حزب اتحاد دموکراتیک فعالانه در آنها شرکت کرد. این توضیح را هم اضافه کنم که دولت بشار اسد عملا نزد ما دچار فروپاشی شده. می توانیم بگوییم که تا اندازه زیادی، دولت اینجا در کردستان سوریه وجود ندارد. می توان آزادانه خود را نشان داد، تظاهرات اعتراضی به راه انداخت. می توان به خیابان رفت و شعار داد که مردم فروپاشی رژیم بشار اسد را می خواهند. در چنین فضایی ما پیشنهاد کردیم تا یک انتخابات برگزار کنیم و از راه این انتخابات نمایندگان احزاب و جریانات سیاسی و حتی شخصیت های مستقل و روشنفکران هم مشارکت داشته باشند؛ برای اینکه انجمن میهنی کرد را تشکیل بدهند. اما در این میان دو، سه حزب وجود داشتند که مایل نبودند انجمن میهنی کردها به این شکل تشکیل شود. ما از روز اول دوست داشتیم و مایل بودیم همگرایی و هماهنگی بین احزاب کردستان سوریه وجود داشته باشد و همیشه به این موضوع به شکلی مثبتی نگریسته ایم. اگر چه ما می خواستیم به شکلی ارگانیک تر و سیستماتیک تر این همگرایی ایجاد شود، اما این اتفاق نیافتاد. و به همین دلیل ما به عضویت انجمن میهنی درنیامدیم. البته هنوز با کمیته هماهنگی همکاری داریم. همه ی توافق نامه هایی که ما و آنها، اینجا و آنجا امضا می کنیم، روی سرنوشت و وضعیت همه کردهای سوریه تاثیرگذار است. »
از مسئول حزب اتحاد دموکراتیک می پرسیم: «حزب شما مخالف مداخله خارجی در سوریه است. بخصوص در خصوص مداخله نظامی ترکیه و ناتو هشدار داده اید. چرا مخالف حمله نظامی علیه رژیم بشار اسد هستید؟ آیا شما به این شکل به رژیم بشار اسد نفع نمی رسانید؟.»
آقای خلیل در پاسخ می گوید: «هفته ی پیش رییس حزب اتحاد دموکراتیک در مسکو صراحتا گفت تا زمانیکه رژيم بشار اسد عوض نشود، مشکلات مردم ما رفع نخواهد شد. می خواهم توجه شما را به یک نکته جلب کنم! تا چندی پیش احزاب کردستان سوریه، اعضای انجمن میهنی و …از تغییرات اساسی در داخل سوریه سخن می گفتند. مردم در خیابان ها شعار می دهند که سرنگونی رژيم را می خواهند. نگرش سیاسی ما این است و می گوییم: ما نمی توانیم به ارتش ترکیه بگوییم به کردستان خوش آمدی! ما از تصمیمات مردم خودمان حراست می کنیم. ما نمی توانیم دقیقا درخواست ها و انتظاراتی را داشته باشیم که مردم حمص و حما دارند. هر گونه دخالت نظامی، وضعیت سوریه را بغرنج تر و وخیم تر خواهد کرد. ترکیه که حقوق کردهای خودش را به رسمیت نمی شناسد، چطور می تواند برای سوریه دموکراسی به ارمغان بیاورد؟ چطور می تواند موجودیت کردهای سوریه را به رسمیت بشناسد؟ نمی خوام بیشتر در خصوص نگرش ترکیه نسبت به مساله کرد صحبت کنم اما آنچیزی که علنا در آخرین نشست اپوزیسیون سوریه در استانبول دیده شد این بود که حتی کردهای عضو انجمن میهنی سوریه هم عقب نشینی کردند. حتی گفته می شود که قطع نامه پایانی نشست به زبان ترکی و از طرف دولت ترکیه تهیه شده بود. چطور می توانیم همه این تلاش های ترکیه برای نرسیدن کردهای سوریه به حقوقشان و نیز مانع هایی را که ترکیه ایجاد می کند نبینیم؟ چطور می توانیم به ارتش ترکیه بگوییم به سرزمین ما خوش آمدی؟ اگر قرار باشد مداخله نظامی علیه رژیم سوریه صورت بگیرد، ناتو این مداخله را انجام خواهد داد. نزدیک ترین عضو ناتو در منطقه هم ترکیه است. همگان می دانند ترکیه تا چه حد با مساله کردها سر ستیز دارد. »
وی در ادامه سخنانش به طرح کوفی عنان اشاره می کند و می افزاید: «در شرایطی که ما و همه جریانات دیگر اپوزیسیون، طرح کوفی عنان را مورد پذیرش قبول داده ایم و در شرایطی که همه یکصدا می گوییم خواستار حل مسالمت جویانه مشکلات هستیم، چطور می توانیم همزمان خواستار جنگ و حمله نظامی هم باشیم؟ در روزهای اخیر، برهان غلیون رییس انحمن میهنی سوریه به روزنامه روداو گفت نه تنها فدرالیسم را برای کردها قبول نمی کنیم، بلکه اساسا موجودیت کردها و کردستان را هم انکار کرد. در چنین وضعیتی هر گونه مداخله خارجی برای ما غیرقابل قبول است. »
در ادامه از نواف خلیل می پرسیم: حزب شما عضو کمیته هماهنگی میهنی است. نگرش این کمیته در خصوص مساله کرد و حقوق کردها چطور است؟
آقای خلیل در پاسخ می گوید: «روز ۱۴ همین ماه من در پاریس بودم و در آنجا کنگره فوق العاده کمیته هماهنگی برگزار شد. برای اولین بار یک سند مهم در خصوص مساله کرد مورد پذیرش قرار گرفت و تصویب شد. در این سند علاوه بر اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنا قرار گرفت، حق تعیین سرنوشت برای کردها هم مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین تاکید شد که نقش کردها در تاسیس حکومت آینده سوریه هم حیاتی و مهم است. در این سند همچنین به این پرداخته شده که برای به رسمیت شناختن هویت ملی کردها در قانون اساسی جدید تلاش می شود. تلاش برای حل دموکراتیک و عادلانه مساله کرد در چهارچوب اتحاد دو ملت کرد و عرب در سوریه و اساس قرار دادن حقوق کردها در چهارچوب میثاق های حقوق بشری، از جمله موارد دیگر قابل اشاره در این سند است. در این سند همچنین تاکید شده که همه رفتارها و اعمال نژاد پرستانه که علیه ملت کرد صورت گرفته، باید خاتمه یابد، اشتباهات تصحیح شوند و خسارات وارده به کردها جبران شود. این تصمیمات در کنگره فوق العاده شورای هماهنگی که ۱۴ آوریل در پاریس برگزار گردید، تصویب شد و می توان گفت که آنها حقوق اساسی کردها را به رسمیت شناختند. »
موضوع دیگری که با مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتیک در میان گذاشتیم، اتهاماتی بود که علیه این حزب اخیرا مطرح شده. در این باره از او پرسیدیم: «اخیرا در برخی خبرها و گزارشات ادعا شده که حزب شما شخصی به نام عبدالله بدرو را ترور کرده و همچنین ادعا شده که حزب اتحاد دموکراتیک مسئولیت این ترور را هم پذیرفته. علاوه بر اینها، عده ای شما را متهم کرده اند که از راه تهدید و ارعاب و فشار در تلاش هستید هژمونی خودتان را در کردستان سوریه تثبیت کنید. این ادعاها تا چه حد درست است؟»
نواف خلیل در پاسخ می گوید: «این اخبار و گزارشات، با هدف ضدیت و دشمنی با حزب ما منتشر می شوند. شخص یا رسانه ای که ادعا کرده حزب اتحاد دموکراتیک مسئولیت ترور عبدالله بدرو را پذیرفته، اگر مستندان و مدارکی در این زمینه دارد، باید منتشر کند. موضوع عبدالله بدرو، یک مساله مالی بوده که ریشه اش به ۲۰ سال پیش برمی گردد و هیچ ارتباطی با حزب اتحاد دموکراتیک ندارد. حزب ما نه این اقدام را قبول کرده و نه بیانیه ای در تایید آن منتشر کرده. این اتهام که گفته شده حزب اتحاد دموکراتیک مردم را تهدید کرده و مانع از برپایی اعتراضات مردمی شده، تلاشی است برای تخریب وجهه سیاسی حزب ما. سوال این است: واقعا چه کسی از این اقدامات غیرمنصفانه سود می بیند؟ پایگاه اطلاع رسانی ما در دسترس است و همچنین در یوتیوب، دهها ویدیو از اعتراضات و اجتماعاتی وجود دارد که با درخواست و فراخوان ما در شهرهای قامیشلی، حلب، عفرین و …برگزار شده و دهها هزار نفر به خیابانها آمده اند و علیه حکومت شعار داده اند. اگر این اتهامات و این ادعاها صحت داشت، چرا ۱۱ حزب کردی انجمن میهنی کرد در سوریه هیچ موضعی درباره آن نگرفته اند؟ متاسفانه عده ای با انتشار این شایعات و ادعاها، تلاش می کنند که اعتبار ما را زیر سوال ببرند و متاسفانه یک موج تخریبی علیه ما به راه انداخته اند. از یک طرف برخی از احزاب کردستان سوریه می گویند موافق دخالت خارجی هستند، از طرف دیگر عده ای پیمان آدانا را امضا می کنند و عده ای هم زیر سندی را امضا می کنند که در آن کرد را بخشی از امت عربی معرفی میکنند، متاسفانه دیگران در قبال تمامی این موارد سکوت کرده اند و اعتراضی نمی کنند اما به محض اینکه ما موضع تاریخی و ملی خودمان را در خصوص مخالفت با دخالت نظامی ترکیه اعلام می کنیم، تبلیغات منفی علیه ما به راه می اندازند. اخیرا مطلبی در بی بی سی فارسی منتشر شده بود. ما با مسئولان بی بی سی تماس گرفتیم و اعلام کردیم که آنها می توانند دراین زمینه درخصوص تحرکات ما تحقیق کنند و در این مورد با مردم کردستان سوریه تماس بگیرند و اقدامات و کارنامه ما را بررسی کنند. مواضعی که اخیرا علیه ما منتشر شده، برای ما سوال برانگیز است. کسانی که علیه ما تبلیغات منفی و خلاف واقع به راه انداخته اند، وجدان خودشان را قاضی کنند. و از دهها و صدهای هزار نفری خجالت بکشند که به خیابانها می آیند. از آنهایی خجالت بکشند که تا این لحظه که با شما صحبت می کنم، در زندان های رژيم بعث دربند هستند. همین اواخر بود که یکی از اعضای ما شهید شد. »
در بخش دیگری از مصاحبه در خصوص موضوع ترور مشعل تمو نظر حزب اتحاد دموکراتیک را جویا می شویم.
– اقای خلیل، طی مصاحبه ای که با فارس تمو، پسر مشعل تمو داشتیم، نامبرده گفت که رژيم سوریه مسئول کشته شدن پدرم است. در روزهای اخیر ظاهرا یک روزنامه آلمانی به نقل از پسر مشعل تمو گفته که ترور مشعل تمو به دستور اسد بوده و ابهاماتی مبنی بر دخالت اعضای حزب کارگران کردستان را در این ترور مطرح کردەاند. اما آقای تمو در مصاحبه با ما، چنین چیزی را تکذیب می کند و می گوید چنین حرفی نزده. مشخصا پرسش ما این است: شما به عنوان حزب اتحاد دموکراتیک چه موضعی در خصوص ترور مشعل تمو داشته و دارید و آیا شما در این موضوع دخالتی داشته اید؟
مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتیک تصریح می کند: « ما صراحتا و علنا ترور مشعل تمو، شخصیت شناخته شده کرد را همان زمان محکوم کردیم. تلاش کردیم در مراسم تشییع پیکر وی شرکت کنیم. و شرکت کردیم. ممکن است آقای فارس تمو هنگام شهادت پدرش، به دلیل سوگواری و شرایط سختی که با آن مواجه بودند، متوجه موضع حزب ما نبوده باشد. لازم می دانم به ایشان و همگان یادآوری کنم که موضع ما در این زمینه کاملا شفاف و صریح بود. می خواهم توجه شما را به یک موضوع جلب کنم. تنها شخصی که تلاش زیادی کرد در این مورد پروپاگاندای زیادی انجام دهد (…) بود. حتی خود فارس تمو در مورد آن شخص گفته بود که این شخص بسیاری از مدارک و اسناد پدرش را بعد از ترور با خود برده و دزدیده. هنوز هم مشخص نیست که آن شخص به چه کاری مشغول است و چه بلایی سر آن مدارک و اسناد آورده است. ما به عنوان یک شهید قابل ستایش کرد به مشعل تمو می نگریم. مراسمی ویژه برای ایشان برپا کردیم و در تجمعات زیادی از ایشان یاد کردیم و شخصیتش را ارج نهادیم. اما متاسفانه شایعه و دروغ بزرگی را منتشر کردند و تلاش کردند ما را در این زمین متهم کنند. در شرایطی که ما دهها و صدها هزار طرفدار داریم، چه نیازی به تهدید داریم؟ حتی بسیاری از آنانی که در آغاز این شایعات را منتشر کرده بودند بعدها اظهارات خودشان را تکذیب کردند. متاسفانه عده ای در تلاش هستند که رژيم سوریه را که مسئول شهید کردن یک شخصیت سیاسی کرد است، تبرئه کنند و سپس حزب اتحاد دموکراتیک را متهم کنند. این غیرقابل قبول است. »
پرسش بعدی ما در مورد طرح کوفی عنان است. از نواف خلیل می پرسیم: «بسیاری بر این باورند که بشار اسد نمی تواند وعده هایش را عملی کند و اصلاحات واقعی را تحقق بخشد. ناظران کرد هم بر این باورند که بشار اسد حاضر نیست حقوق و مطالبات کردها را مورد پذیرش قرار دهد. پیشبینی و تحلیل شما در خصوص آینده سوریه و کردستان چیست؟»
این مسئول حزب اتحاد دموکراتیک خاطر نشان می سازد: «ما به عنوان یک جنبش، همیشه از ضرورت انجام اصلاحات واقعی در سوریه سخن گفته ایم. اما واقعیت این است که اساسا طبیعت و ماهیت سیستم سیاسی بعثی، با اصلاح و تغییر بیگانه است و اجازه اصلاح را نمی دهد. برای مثال دیدیم که قانون جدید تدوین شد اما در آن هیچ تغییری در خصوص کردها مشاهده نشد. حتی یک کلمه! تنها در یک مورد از ضرورت احترام به تنوعات فرهنگی و اجتماعی سخن گفته شده. منتالیته بعثی، ضد رفورم و ضد موجودیت کردهاست. علیه تنوعات است. رژیم بعثی یک الیگارشی است که امکان تغییر در آن وجود ندارد. هنگامی که کودکان در درعا به دلیل شعارنویسی دستگیر شدند، خانواده هایشان از رژيم خواستند که فرزندانشان را آزاد کند. رژیم حتی این خواسته را هم قبول نکرد؛ چه برسد به اصلاحات و مطالبات اپوزیسیون و حقوق کردها. تا زمانیکه این چهاچوب و این منتالیته تغییر نکند و دچار فروپاشی نشود، امکان تغییر وجود ندارد. ما تا آنزمان به مبارزات و فعالیت های خودمان ادامه خواهیم داد و نهادهای مدنی، اجتماعی و سیاسی را تاسیس و گسترش خواهیم داد. طرح کوفی عنان فرصت مناسبی بود برای مردم سوریه برای اینکه بتوانند بدون دخالت دیگران این رژیم را از میان بردارند. ما به عنوان حزب اتحاد دموکراتیک و کمیته هماهنگی میهنی و حتی انجمن میهنی کردهای سوریه می گوییم کشتار و قتل عام در سوریه باید خاتمه یابد. آنوقت میلیون ها تن به خیابان ها می آیند و مردم سوریه خودشان می توانند رژيم را تغییر دهند. اما برخی از کشورهای منطقه دوست ندارند این طرح موفقیت آمیز باشد.»
از او می پرسیم: «پس به این ترتیب شما برای سرنگونی حکومت سوریه مبارزه می کنید؟ اما نه از راه جنگ، بلکه از راه اعتراضات داخلی و بوسیله خود مردم سوریه؟»
نواف خلیل: «دقیقا! بسیاری بر این باورند. تنها ما نیستیم که چنین نگرشی داریم. حتی انجمن میهنی هم چنین نظری دارد. کمیته هماهنگی هم به همین شکل. سایر احزاب کرد هم چنین اعتقادی دارند. در حالت کلی اکثریت می گویند که مسائل باید به شیوه مسالمت جویانه حل شوند. بدون شک ما می خواهیم این حکومت سرنگون شود و تغییر یابد. اما نه با دخالت نظامی کشورهایی که نیتشان خیر نیست. هر جریانی به دنبال منافع خودش است و ما بنا به اعتقاد خودمان و براساس منافع مردممان، نمی پسندیم که سوریه تحت تاثیر و زیر سلطه یک کشور همسایه باشد. کشوری که در جغرافیای خودش حاضر به قبول موجودیت و حقوق کردها نیست. به هیج وجه نمی توانیم حضور ترکیه را در کردستان سوریه متصور شویم! ما به دنبال حقوق خودمان هستیم و نمی توانیم نظاره گر آمدن ترکیه به جغرافیای کردستان باشیم. در این سالها به خوبی شخصیت اردوغان را شناخته ایم و جنگ او با ملت کرد را دید ایم. »
مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتیک نگرش حزبش در خصوص شورای ملی سوریه که متشکل از مخالفان عرب است را چنین بیان می کند: «ما تنها به دلیل حضور ترکیه در این معادله از شورای ملی سوریه انتقاد کرده ایم. اگر این انجمن حقوق ملت کرد را قبول کند و بگوید که نظام اینده این کشور فدرالی و پارلمانی و غیرمتمرکز خواهد بود و به حقوق کردها احترام گذاشته شود، ما چطور می توانیم با آنها مشکل داشته باشیم؟ اما در شرایط فعلی، وقتی که می بینیم برهان غلیون، موجودیت و هویت کردها را انکار می کند و وجود کردستان سوریه را انکار می کند، این مساله برای ما غیرقابل قبول خواهد بود. موضع ما یک موضع انتقادی است در خصوص این نگرش. برای مثال، فرمول ما برای کردستان، خودمدیریتی است. مدل آنها می تواند چیز دیگری باشد. اما نمی توانیم این را بپذیریم که موجودیت و حقوق اساسی کردها به رسمیت شناخته نشود و کردها را یک روز مهاجر و روز دیگر هیچ بدانند. ما فرصت این را داریم که خودمان برای مردم خودمان و در خدمت منافع مردمان فعالیت کنیم. انجمن میهنی کرد در سوریه هم همینطور. ما همگرایی و اتحاد کردها را مثبت ارزیابی می کنیم و بر این باوریم که حقوق کردها در آینده سوریه باید قطعا تضمین شوند. برای تحقق این مهم لازم است هر دو طرف به مبارزات یکدیگر احترام بگذارند و آن را ارج بنهند. و هر کدام آزاد باشند در مبارزاتی که می خواهند انجام دهند.
به عنوان پرسش آخر، از نواف خلیل، مسئول اطلاع رسانی حزب اتحاددموکراتیک پرسیدیم که ارتباط این حزب با حزب کارگران کردستان به چه شکلی است؟
او جواب داد: «همگان می دانند که حزب ما افکار اوجالان را پذیرفته اما در عین حال رهبر و سازماندهی خاص خودمان را داریم. حزب کارگران کردستان هم همانطور که آقای مراد کارایلان خاطر نشان ساخته بود، از تمامی احزاب و مردم کردستان سوریه حمایت به عمل می آورد. ما تلاش می کنیم که روابطمان را با حزب کارگران کردستان و همه احزاب و گروه های سیاسی دیگر در کردستان گسترش دهیم. بسیاری از دوستان ما سالها با پ ک ک مبارزات مشترکی را انجام داده اند. اما حزب ما یک حزب جداگانه است. و آنطور که ترکیه و برخی دیگر می گویند، شاخه ای از پ ک ک نیستیم. حزب ما حزب اتحاد دموکراتیک است. همزمان ما از افکار و نظریه های عبدالله اوجالان بهره زیاده برده ایم. در عین حال تلاش می کنیم روابطمان را با همه احزاب کردستان گسترش بدهیم. »
و در خاتمه، مسئول بخش اطلاع رسانی حزب اتحاد دموکراتیک اظهاراتش را با این جملات به پایان می رساند: «موضع حزب ما کاملا آشکار و صریح است. ما تحت هیچ شرایطی مایل نیستیم به شهروندان کرد ضرر و آسیبی برسانیم. و اگر مشکلاتی در بین سازمان های کرد وجود داشته باشد، دستشان برای مهار آن مشکلات باز است. هیچ ایرادی هم ندارد درباره مشکلات و اختلافات با رسانه های جهانی صحبت کنند. ما هم مواضع و بیانیه های زیادی منتشر کرده ایم اما قلب هیچ انسان کردی را زخمی نکرده ایم. همه ما فرزندان این سرزمین هستیم و برای این مردم در حال مبارزه هستیم. امیدوارم هیچ شخصی در این مرحله حساس، به خاطر منافع شخصی، سیاسی و مالی، به تخریب و انتشار اخبار خلاف واقع نپردازد. مواضع ما شفاف است و هر پرسشی که پیش آمد می توانند با ما در میان بگذارند. »
Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s