دموکراسی با تمام تبعات آن/ در نقد مخالفان حق تعیین سرنوشت/ شادی صدر

اخیرا سازمان عفو بین الملل در استرالیا برنامه ای تلویزیونی با عنوان «برگرد همونجایی که از آنجا آمده ای» تهیه کرده که در آن، شش استرالیایی، یک ماه به کشورهایی فرستاده می شوند که پناهندگان از آنجا می آیند و زندگی واقعی و رنجهای طاقت فرسای یک پناهنده را در جنگ، قحطی، سرکوب سیاسی، نسل کشی و پس از آن، فرار به استرالیا تجربه می کنند[1] و مقابل چشم بینندگانی قرار می دهند که اکثریتشان فکر می کنند پناهندگان، قانون شکن، مجرم و باعث اتلاف بودجه های دولتی هستند. وقتی بیانیه «جمعی از فعالین سیاسی» را درباره توافقنامه اخیر حزب دموکرات کردستان و حزب کومله[2] خواندم، بلافاصله فکر کردم تک تک امضا کنندگان این بیانیه را باید مجبور کرد یک ماه، فقط یک ماه، به عنوان یک کرد یا عرب یا بلوچ در ایران زندگی کنند و بعد از آنها پرسید که آیا چنین بیانیه ای را دوباره امضا خواهند کرد!؟

ماجرا از این قرار است: دو حزب دموکرات و کومله که سالها سابقه تقابل گاه خونین را داشته اند، توافقنامه ای امضا کرده اند که در آن، از حق تعیین سرنوشت ملت کرد دفاع کرده و «فدرالیسم ملی- جغرافیایی» را به عنوان راه حل خود برای مساله کردستان پیشنهاد کرده اند. صرفنظر از سیاستهای این دوحزب که موضوع بحث من در اینجا نیست و اینکه آنان تا چه حد به مندرجات توافقنامه خود به خصوص درمواردی چون برابری کامل جنسیتی[3] متعهد خواهند بود، در مخالفت با این توافقنامه، علاوه بر چندین و چند مقاله با مضامینی مشابه و تکراری[4]، جمعی از فعالان سیاسی، بیانیه ای نوشته و منتشر کرده اند که لب کلام آن این است: «تکیه بر «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» لاجرم به شناسایی و پذیرش «حق جدایی واحدهای ملی» تا تشکیل «دولت»های ساختگی می‌انجامد.»

این در حالی است که حق تعیین سرنوشت ملتها، یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بشر است که در منشور ملل متحد و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی به رسمیت شناخته شده و در دوران پسااستعمار نیز همچنان لازم الاجراست. به عقیده حقوقدانان بین المللی، این اصل جنبه قاعده آمره ( jus cogens) پیدا کرده است که معنای آن این است که تمامی اعضای جامعه بین المللی موظف به احترام و رعایت بی چون و چرای آن هستند. بنابراین، اصل حق تعیین سرنوشت ملتها، اصلی غیرقابل مناقشه است. تنها موضوعی که می توان بر سر آن مناقشه داشت این است که آیا کردها یا عرب ها[5] یا هریک از اقوامی که در چارچوب مرزهای قراردادی ایران به دنیا آمده اند، می توانند ملت به حساب آیند یا نه.

در تعاریف حقوق بین الملل از «ملت»، حتی بیش از اشتراک در زبان و تاریخ و فرهنگ، بر احساس تعلق جمعی و پیوند و همبستگی گروهی و نیز تعریفی که آنها از هویت اصلی خویش ارائه می دهند تاکید شده است. بنابراین، این واقعیت که اگر نگوییم همه، حداقل بخش بزرگی از کردها، یا عربها در ایران، چنان روح جمعی و پیوندهای مشترکی میان خود احساس می کنند که خود را «ملت کرد» یا «ملت عرب» تعریف می کنند، می تواند به سادگی و بدون هیچ مناقشه ای، از آنها، یک «ملت» بسازد؛ هرچند این امر لزوما، به تشکیل یک دولت-ملت نمی انجامد.

از سوی دیگر، واقعیت این است که مفاهیمی که اکثر ما، به عنوان مفاهیمی مثبت مفروض می دانیم و نسبت به آنها احساس تعلق شدید می کنیم، برای بسیاری از ساکنان درون مرزهای قراردادی ایران بار منفی دارند. مفاهیمی مانند «ایران»، «ایرانی»، «فارسی»، «ملت ایران»، «تمدن ایران» و…که ممکن است در خیلی از ما، احساس تعلق ایجاد کند، در تعداد زیادی از ساکنان ایران، تداعی گر رنج، تبعیض، محرومیت و حتی تنفر هستند. تنها پس از ساعتها نشستن پای صحبت زندانیان سیاسی سابق و خانواده های اعدام شدگان عرب و کرد و خواندن نوشته هایشان و فراتر از آن، حس لا به لای گفته ها و نوشته هایشان است که می توان چنین دوگانگی شدیدی را میان جمعیتی که عموما و به طور یکپارچه «ملت ایران» خطاب می شوند دریافت و صادقانه از خود پرسید: مرزها و تکه های خاک، چه ارزشی دارند وقتی آدمها در آن احساس خوشبختی نکنند!؟ وقتی آدمها به آن احساس تعلق نکنند!؟ وقتی آدمها از اسامی و مفاهیم مرتبط با آن متنفر باشند!؟

 اینکه چرا امروز ما با چنین واقعیتی مواجه ایم، نه تنها ریشه در سیاستهای سرکوب دولتهای مرکزی ایران که فراتر از آن، ریشه در عملکرد تک تک ما داشته و دارد؛ چه وقتی به عنوان مردم کوچه و بازار، نژاد پرستی مان را با گفتن «عرب سوسمار خور» و «کردی که سر می بُرد» آشکار می کنیم و چه وقتی به عنوان روشنفکر، بیانیه سیاسی می نویسیم و در واقع ناسیونالیسم افراطی مان را پشت واژه های پرطمطراق پنهان می کنیم.

راستش فکر می کنم اگر من عرب یا کرد بودم و تا به حال، و با وجود همه بلاهایی که نه فقط در دوران جمهوری اسلامی بلکه از آغاز پروژه ایجاد دولت- ملت به زور سر نیزه رضاشاه پهلوی، به سر خودم و خانواده ام آمده، «تجزیه طلب» نشده بودم، با خواندن این بیانیه حتما در صف مدافعان جدایی از ایران قرار می گرفتم. به خصوص وقتی چنین جمله ای را می خواندم:

» در ایران علی‌رغم وجود نارسایی های بسيار در رفتارهای حاکمیت‌ها هیچگاه دولتی منبعث از گروهی قومی در رأس «ملت یا ملت‌های زیرسلطه» دیده نشده است.»

در واقع این جمله و جملاتی نظیر این، که نقض سازماندهی شده (systematic) بنیادی ترین حقوق ملتهای عرب، کرد، بلوچ و… را به «نارسایی هایی در رفتارهای حاکمیت ها» فرومی کاهد، به همان حاکمیتها هم جواز سرکوب هر نوع گفت و گو پیرامون حق تعیین سرنوشت را با زدن برچسب «تجزیه طلبی» یا «مجری سیاستهای امپریالیسی» می دهد. این افسانه که ملت شریف ایران همواره در موقعیت خطیر تهدید بیگانگان به سر می برد، اینجا هم مانند همیشه در خدمت توجیه این سرکوب و سانسور قرار می گیرد. گروهی از تشکیل دولت فدرال در ایران آینده صحبت کرده اند و گروهی دیگر که تا جایی که می دانم وجه مشترک همه شان «فارس» بودن است، و همه آنها تجربه زیست در کشورهای فدرالی مثل آمریکا، آلمان و سوییس را دارند که نه تنها تجزیه نشده اند بلکه از قدرتمندترین دولت-ملتهای جهان هستند، چنین سخت برآشفته شده اند؛ وای به زمانی که گروهی بخواهند در خاکی که خودشان و اجدادشان به دنیا آمده اند، دولت-ملت خود را تاسیس کنند. به این معنا، رفتار جمهوری اسلامی چندان غریب نیست وقتی فعالان سیاسی و مدنی کرد و عرب را به بهانه تجزیه طلبی اعدام می کند و وقتی حتی در سه سال گذشته، با وجود پایین تر بودن آمار اعدامهای سیاسی نسبت به دهه 60، اکثریت زندانیان سیاسی که اعدام شده اند یا کرد بوده اند و یا عرب.

واقعیت این است که سیطره گفتار پهلوی، درباره «دولت- ملت» و «تمامیت ارضی» نه فقط در سیاستهای جمهوری اسلامی که در سیاست ورزی های مخالفان آن هم به روشنی دیده می شود. هر دو گفتار، از یک آبشخور سرچشمه می گیرند: مرزهای قراردادی باید به هر قیمتی حفظ شود حتی اگر ساکنان بخشی از آن، نه احساس تعلق و نه احساس خوشبختی در چارچوب آن مرزها داشته باشند. رو به رو با چنین واقعیتی، سئوال محتوم این است: اساسا چرا نباید کردها، عرب ها و بلوچ ها، از جدایی از ایران و داشتن دولت-ملتهای ساخته خودشان دفاع کنند؟ واقعا چه نویدی و چه آلترناتیو بهتری از دیگر سو به آنها داده شده و می شود؟ جز اینکه هنوز که هنوز است، کشتار روستای قارنا و کوچ اجباری ساکنان چندین روستای کردستان را که می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد «نارسایی» توصیف می کنند!؟ جز اینکه به خاطر تغییر نام خلیج فارس به «خلیج»، کم مانده بود سر در سازمان ملل را پایین بیاورند و خلاصه هر چه فریاد داشتند بر سر همگان کشیدند اما درمورد تغییر نام تمامی شهرهای مناطق عرب نشین به اسامی فارسی بی مسمایی مانند «سوسنگرد»، تنها چند لطیفه ساختند و خندیدند؟ یک بار از خودمان پرسیده اید واقعا عرب ها باید به چه دلخوش کنند وقتی سرماخوردگی زندانیان سیاسی مرکز نشین را تا سطح مجامع بین المللی خبری می کنیم اما «فهیمه بدوی»[6]، زندانی سیاسی عرب، نوزاد خود را در سلول انفرادی و در مقابل چشمان دو بازجوی مرد اداره اطلاعات اهواز به دنیا می آورد و ما نه می بینیم، نه می شنویم و نه حتی وقتی می شنویم، آن درد بزرگ را به رسمیت می شناسیم. واقعا بین جمهوری اسلامی و «ما»ی مخالف جمهوری اسلامی، در این موضوع چه تفاوتی وجود دارد که انتظار همراهی و هم رایی کردها و عرب ها و… را داریم؟!  چرا عرب ها یا کردها، نباید حق تعیین سرنوشت خود را مطالبه کنند وقتی نویدی که نه فقط جمهوری اسلامی یا آدمهای عادی کوچه و بازار، بلکه روشنفکران و سیاست ورزان این جامعه نیز به آنها می دهند این است: یک بار دیگر، این ما، مای «فارس» که هیچگاه در کفش های شما راه نرفته و رنج و تبعیضی را که شما هر روزه احساس کرده اید، درک نکرده است، برای شما تعیین می کند: «مساله اصلی» چیست، کدام موضوع در اولویت است و به کدام مساله از چه زاویه ای باید پرداخت؟ «ما» که تعریفش از ائتلاف، «همه با من» است،  دموکراسی مورد نظرش هم یعنی منِ مرکز محور، بهتر از همه می داند و به نمایندگی از همه تصمیم می گیرد که جدایی از ایران به نفع «قومیتها» نیست و دولتهای ضعیفی را ایجاد خواهد کرد و «ایران مقتدر» را لاجرم از میان خواهد برد. در این دیدگاه، اقتدار ایران مهمتر از سرنوشت، زندگی و خواست میلیونها آدمی است که در چارچوب آن اقتدار، بهترین جوانانشان را بر سر دار دیده اند و هنوز می بینند. در زمان ارائه راه حل برای از میان بردن این رنج و درد و تبعیض هم، این مای متکلم وحده دانای کل[7] است که می گوید باید انجمن ایالتی- ولایتی باشد و فدرالیسم نباشد. حتی به خودش زحمت نمی دهد برای حفظ ظاهر دموکراتیک هم که شده بگوید: این پیشنهاد ما برای ساختار نظام سیاسی آینده است. برعکس، با بایدها و نبایدهای موکد خودش امکان انتخاب از مردم را سلب می کند.

جان استوارت میل در کتاب مهم خود، «انقیاد زنان»، به درستی نظام برده داری را با نظام مردسالاری مقایسه می کند و به کسانی که اعتقاد دارند زنان، مانند بردگان به دلیل تفاوتهای ذاتی خود فاقد توانایی لازم در انجام برخی از امورهستند، می گوید که هیچگاه، وضعیتی نبوده که زنان آزادی این را داشته باشند که این امور به اصطلاح مردانه را بیازمایند. او می نویسد: اگر ادعای شما درست است، بگذارید که زنان آزادانه وارد این مشاغل شوند و اگر خلاف ذاتشان باشد، شکست خواهند خورد و خود، کنار خواهند رفت[8]. به نظر می رسد تحلیلهای فمینیستی کلاسیک استوارت میل، هنوز می تواند در پاسخ به کسانی که می گویند فدرالیسم، یا با تفسیر آنها، «تکه پاره شدن ایران» به نفع کردها و دیگر ملت ها نیست استفاده شود زیرا چنین وضعیتی، هیچگاه آزموده نشده تا خطا یا درستی آن معلوم شود. بیانیه «جمعی از فعالان سیاسی» نشان می دهد که حتی در نبود جمهوری اسلامی نیز کردها، عرب ها و سایر ملت های ایران، باز هم به طور بلافصل از چنین آزادی برای آزمودن آن وضعیت برخوردار نخواهند بود. در واقع به آنها گفته می شود: فدرالیسم به نفعتان نیست، زیرا «ما» هستیم که تشخیص می دهیم چه چیزی به نفع شماست. درست مثل زنان که به آنها می گویند برابری حقوقی به نفعتان نیست چون در آن صورت دیگر مردان وظیفه نان آوری نخواهند داشت و استقلال به معنای فقیر شدن و از دست دادن سقف بالای سرتان است.

چه خوشمان بیاید و چه نیاید، اگر به دنبال تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران هستیم، نمی توانیم حق تعیین سرنوشت را نادیده بگیریم. تحقق دموکراسی و حقوق بشر درد دارد، به جراحی سختی می ماند که شاید جای زخمش تا همیشه باقی بماند اما ناگزیر است. در واقع تا چند غده بدخیم در جامعه ایران درمان نشود، صحبت کردن از هر دموکراسی در آینده ایران ناممکن است؛ یکی از این غده ها، مساله حق تعیین سرنوشت و دیگری، مساله رهایی زنان است. تنها با پذیرفتن دموکراسی با تمام تبعات آن است که می توان امید داشت ققنوسی از آتش زاده شود.


[3] بحث پیرامون بند 4 این توافقنامه و ایرادات جدی وارد بر آن مجال و مقال جداگانه می طلبد. این بند مقرر می دارد: «هر دو طرف بر برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمام زمینه‏های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و … در جامعه تأکید می‏ورزند و خود را مدافع قانون مدرن و مترقی و انسانی در این زمینه می‏دانند و برای تصویب آن تلاش خواهند کرد.» مجال و مقال جداگانه می طلبد.

[5] تاکید من در این مطلب بر عرب ها و کردها، به دلیل آشنایی بیشتر و از نزدیک تر با موارد نقض شدید حقوق آنان است.

[7] درست است که «ما» نمی تواند ضمیر متکلم وحده باشد ولی در اینجا به عمد از عبارت متکلم وحده استفاده کرده ام زیرا گویندگان و پراکندگان گفتار «حفظ تمامیت ارضی به هر قیمتی» را علیرغم همه تنوع و تکثرشان، یک «واحد» سیاسی می دانم.

Advertisements

2 comments

 1. در سپاس بە ڕاستگویی شادی صدر و در پاسخ بە بسیاری از تمامیت‌خواهان ایرانی
  چاپ ئیمەیل یەکەم کۆمێنت بنوسە

  شهلا دباغی
  چند روز پیش دوستی بر سەردیوار فیسبوک خود در بارە دمکراسی و کشمکشهای بین احزاب و افراد بر سر مسائلی چون دمکراسی و حق تعیین سرنوشت مطلبی نوشتە بود کە خانمی از فعالان مدنی سیاسی ایرانی نیز بر روی وال وی نظرات خود را نوشتند. این نوشتە تنها سعی بر نقد نظرات این بانو، بعنوان نمونە و مشتی از خروار و همچنین نگاهی بە گرایشات فکری رایج در بین “ایرانیان تمامیت‌خواه” دارد. باری، در آن فضای مجازی، من فرصت را غنیمت شمردە و خواستم دیدگاە این بانو را در بارە “حق تعیین سرنوشت” جویا شوم. البتە بحث بسیار مفصل شد و ایشان جوابهای خود را داشتند و بندە نیز. اینجا تنها اولین سطور را برای تجزیە و تحلیل انتخاب کردە، کە شاید گویاترین
  بخش حرفها نیز همان گزارەهای اول نوشتە شدە بر روی دیوار باشد. ایشان روی دیوار دوستمان نوشتە بودند:

  “… من کردها را دوست ندارم . عاشق انها هستم … لباس ها و فرهنگ و زبان و رقص و شرف و همه چیز … چرا بعضی ها نه منافع ملت کرد و نه منافع ایران و نه منافع حزبشان را در نظر نمیگیرند و فدای جاه طلبی میکنند … من دلم میخواهد برای ازادی ایران و همه مردم کردو ترک و لر و …. همه چیزم را بدهم … من اصلا حرف اینها را نمیفهمم .. من تا حالا فکر میکردم ایرانی هستم … حالا هی به من میگویند تو فارسی … من دلم نمیخواهد هیچی باشم … فقط میخواهم ایرانی باشم …..”

  و من از ایشان سوال کردم:
  اگر کسی دلش نخواهد ایرانی باشد راه چارە چیست؟
  ایشان پاسخ دادند:
  شهلا جان میتواند ترک تابعیت کند . خیلی ها در سراسر دنیا تابعیت خود را دوست ندارند . حقشان است …. ترک تابعیت کنند

  این جواب چند کلمەای از چند زاویە قابل تامل است کە برآنم کوتاه آنرا بشکافم:
  هنگامیکە دو انسان (در اینجا دو زن از دو ملیت مختلف، دارای برهە‌های مشترک تاریخی فرهنگی و هر دو تحت ستمی مشترک از جانب رژیمی دین/ مردسالار) با هم بە بحث منشینند، فردی کە از جایگاە آمیختە بە “اعمال قدرت” بە میدان بحث میآید در همان آغاز، آگاه یا ناآگاه، میخواهد هژمونی و قدرت خود را بر دیگری کە متعلق بە ملت تحت ستم است اعمال کند و در اکثر قریب بە اتفاق موراد نیز سعی بر منحرف کردن بحثها میرود.

  گرچە بحثهای بشدت سیاسی، روزانە همچنان در دایرەای مردانە و با فرهنگی مردسالار مورد نقاش قرار میگیرند اما دایرە بحث، حتی در مکانی چون فیسبوک، بە زنان نیز کە میرسد، “زن ملت بالادست” همانگونه برخورد میکند کە مردان آن گروە. الگوها، فرمولها و راه حلهای پیشنهادی زنان نیز بە همان شدت مردسالار، هژمونگرا، ئیتنوسنتریک میباشد.

  در این بحث فسیبوکی در همان جملات اولیە، این بانو بعنوان یک فعال مدنی سیاسی “ایرانی” سعی بر نوعی از جواب دادن دارد کە چکش نهایی حکم را کوبیدە، هویت دیگری را نفی کردە و میدان جنگی را از هم اکنون مهیا میکند: “میتواند ترک تابعیت کند . خیلی ها در سراسر دنیا تابعیت خود را دوست ندارند . حقشان است ترک تابعیت کنند”

  از انسانها “ترک تابعیت کردن” خواستن در واقع امر همانا بە تبعید فرستادن او و بە تصرف درآوردن سرزمین اوست. این برخورد با دگراندیشان شیوەای متداول بودە آنگاە کە حکومتهای دیکتاتور، مخالفان خود را ترور، اعدام و شکنجە فیزیکی نکردە لیکن بە شیوەای دیگر همت بر نابودی او بستە، او را تبعید کردە و یا بە ترک تابعیت وامیدارند. تبعید همانا مرگ تدریجی دیگراندیش، از او خاک و هویت را گرفتن است.
  در واقع پاسخی از این دست کە “میتواند ترک تابعیت بکند” همان روی دیگر “تبعید خواهید شد و تبعیدتان خواهیم کرد” است. گرچە ترک تابعیت برای انسانی کە میخواهد از کشوری جداشود و سرنوشت خود را تعین کند در اینجا معنایی ندارد اما ذهنیت این فعالان مدنی کە خود را طرفدار دمکراسی نیز میدانند، چگونە است کە در همان پاسخ نخست بە تبعید دیگری سوق پیدا کردە تا بە یک دیالوگ سازندە؟

  اگر مدافعان حقوق بشر بندهای پیمان نامە جهانی حقوق بشر را خواندە باشند، میدانند کە بند ٩ این پیمان‌نامە در بارە “تبعید” اینگونە میگوید: “نباید احدی خودسرانە توقیف، حبس، یا تبعید شود. ” (١)

  هنگامیکە ذهن تمامیت‌خواه بجای آنکە بسوی حقوق سیاسی و انسانی افرادی کە میخواهند سرنوشت خود را تعیین کنند، بە “تبعیدکردن دیگری” میرود و حکم میکند کە کسانیکە خودر را ایرانی نمیدانند باید ترک تابعیت کنند، معنای واقعی آن گزارە اینست کە تمام کسانیکە خود را یک ملت میدانند و خود را ایرانی نمیدانند باید ترک تابعیت کردە و سرزمین مادریشان را رها کنند و هست و نیست خود را برای حاکمان بجابگذارند. این ذهنیت اگر از زبان حاکمان اقتدارگرا برآید کە جای سخنی نیست اما هنگامیکە یک فعال مدنی کە خود را هواخواه دمکراسی میداند این عبارت را برزبان میآورد، آگاهانە یا ناآگاهانە، همان سخنان حاکمان دیکتاتور قدرتگرای مطلق را تکرار کردەاست. بدین دلیل، این ذهنیت را میتوان از چند سو مورد انتقاد قرار داد:

  ١. این کە انسانها چە تعریفی از خود دارند و خود را بە کدام ملیت متعلق میدانند جزو حقوق فردی انسانهاست کە این حق نیز در پیمان‌نامە جهانی حقوق بشر آمدە است.
  ٢. این ذهنیت خود را در جایگاە حاکم تمامیت خواه قرار دادە و برای دیگری تعیین سرنوشت میکند
  ٣. این ذهنیت انسانها را بنابە مخالفت و دگراندیشی، بە تبعید میراند/ خواهد راند
  ٤. این ذهنیت آمادە دیالوگ نیست
  ٥. این ذهنیت بە دمکراسی باوری ندارد تا از طریق یک رفراندوم آزاد مسایل حل و فصل شود
  ٦. این ذهنیت، خواستە یا ناخواستە، ادامە همان عملکردهای پیشین حاکمان است کە نە از طریق دیالوگ کە از طریق تحمیل جنگ هر خواستە‌ای را سرکوب کردەاند
  ٧. این ذهنیت هنوز هم با وجود ستمی کە بر دیگران و بعضا بر خود حاملان آن رفتە، از تاریخ عبرتی نگرفتە است
  ٨. این ذهنیت باور ندارد کە اساسا ستمی بر دیگران رفتە و تنها با شعار “من دلم میخواهد برای ازادی ایران و همه مردم کردو ترک و لر و …. همه چیزم را بدهم … من اصلا حرف اینها را نمیفهمم…” در لوای آزادیخواهی کلان، آزادیخواهی دیگران را ناروا، کوچک و بی معنا جلوە میدهد.
  حقیقت امر اما اینست کە:

  ١. بسیاری از کوردها، خود را یک ملت با احساسات و روح مشترک تعریف میکنند. اگر تعاریف “ملت” در گذشتە بر اساس شاخصهایی چون جغرافیا، زبان، آداب و رسوم و دین و… تاکید و تعریف میشد اینک اما در جهان مدرن و آکادمیک، “روح و احساس مشترک” در بین یک گروە ، قوم، ملت است کە هویت واقعی آن گروە، قوم یا ملت را معنا میبخشد.
  ٢. مردم کوردستان در طی سالیان متمادی برای دمکراسی و حق تعیین سرنوشت خود مبارزە کردە و برای حل مسائل حتی با رژیمی ددمنش چون ج.ا. از شیوە دیالوگ و مذاکرە خودداری نکردە و اتفاقا بخاطر همان پرنسیپهای اخلاقی در کار سیاسی و باور بە گفتگو، بهترین فرزندان و رهبران خود را از دست دادە.
  ٣. در همە این سالها کە مردم کوردستان سرکوب شداند، تمامیت‌خواهان، “ایرانی”های چپ و راست، سوسیالیست و لیبرال در برابر کشتار مردم کوردستان سکوت کردند اما تا یک کورد یا یک حزب کوردستانی برای حقوق خود بانگ برآورد، همین بنام روشنفکران ایرانی تمامیت‌خواه، آمادە همکاری و پابوسی بنابە گفتە خودشان با حقیرترین دیکتاتورها شدند.
  ٤. در همە این سالها، روشنفکران مذهبی، چپ و راست “ایرانی” برای مظلومان غزە، برمە و فلسطین و هر نقطە دیگری در این جهان سینە چاک کردند اما تا بحث بە ملیتهای ساکن در جغرافیای ایران رسید از سیاست یک بام و دو هوا پیروی کردند.
  ٥. این بنام روشنفکران هنوز بعد از سالها زندگی در خارج و کشورهای اروپایی و آمریکایی، از اصول اولیە دمکراسی، حقوق بشر و احترام بە هویت انسانها چیزی جز “حقوق بشر برای خودیها” در دایرە تنگ خود یادنگرفتەاند.
  ٦. این دوستان خواه ناخواە آب بە آسیاب دستگاە دولتی دین /مردسالار و ادامە جنگ و پایمال کردن حقوق انسانها میرزند.
  در آخر لازم بە تذکر است کە:

  ١. من تنها بعنوان یک فرد نظرات خود را بیان میکنم و قصدم نمایندگی همە مردم کوردستان نیست،
  ٢. شاید هنوز بخاطر کسانی چون شادی صدر و تعداد معدودی از فارس‌زبانان کە بە حقوق انسانها و دوستی با احزاب کورد ارج میگذارند راه دیالوگ را بستە نمیبینم وگرنە دیرزمانیست کە بە افرادی چون این دوستان کە در گذشتە و هم اکنون بر حقیقت چشم فرو بستەاند، امیدی نیست.
  ٣. بە امید آنکە جبهە طرفداران واقعی باور بە دمکراسی و حقوق انسانها، گستردەتر شدە و هر مسئلەای در آیندە از طریق دیالوگ، همکاری و مهربانی و بر اساس احترام بە دمکراسی و حقوق بشر گرەگشایی شود.
  ٤. امیدوارم جنبش فمینیستی ملتهای حاکم بتواند از تجربهای خود بهرە بردە و در راستای نقد نگاە خود بە مسائل اساسی چون دمکرسی، حق تعیین سرنوشت و حقوق فردی گامهای جدی بردارد. زنانی از تبار شادی صدر باید تا جهان آرام‌تر و انسانها در صلح زندگی کنند.

  سخن آخر اینکە:
  برای مردمی کە خواهان تعیین سرنوشت خود هستند “ترک تابعیت” معنایی ندارد. ترک تابعیت خواهیم کرد اما سرزمین و مردم هزارسالە خود را رها نخواهیم کرد. شاد باشید

  ١٦ سپتامبر ، سوئد

  شهلا دباغی

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s