ساغکردنەوەی هەڵەیەکی باو لە ناو تۆڕەکۆمەڵایەتییەکاندا

عکسی کە مدتھاست در فضای مجازی، تحت عنوان “صف مرگ” و “لبخند مرگ” دست بە دست می شود توسط عکاس ایرانی (خرمشھری) #جاسم_غضبانپور عکاسی شدە است. چند سال پیش آقای غضبانپور در گروھی مربوط بە عکاسی در فیس بوک راجع بە این عکس توضیح دادە بودند اما بعد از مدتھا، متاسفانە ھم نام عکاس را فراموش کردە بودم و ھم توضیحاتشان را جایی ثبت نکردە بودم. از چند روز پیش کە دوبارە این عکس را با ھمین عناوین و توضیحات جعلی (صف کودکان کرد عراقی در انتظار زندە بە گور شدن توسط رژیم بعث در جریان نسل کشی انفال) دیدم بار دیگر برای دوستانی در تلگرام و اینستاگرام توضیح دادم کە این عکس ربطی بە آن فاجعە ندارد و برای سندیت و دقت بیشتر در موضوع دوبارە پیگیر ماجرا شدم. از طریق یکی دو نفر از ھمکاران، برایم تجدید خاطر شد کە عکس از #جاسم_غضبانپور عکاس پیشکسوت جنگ است. با شمارەی موبایلشان تماس گرفتم و موضوع را با خودشان در میان گذاشتم. متعجب شدند کە باز ھم با وجود توضیحاتی کە قبلا در این بارە دادەاند این جعل و انحراف دوبارە صورت گرفتە است.
غضبانپور توضیح داد کە عکس مورد نظر مربوط بە سال ھای ٦٦ و ٦٧ است کە کردھای عراقی بە مرزھای ایران پناە آوردە بودند و این عکس، مربوط بە صف دریافت نان و خرما از سربازان ارتش ایران است.
وی افزود: گرچە این عکس، ارتباطی بە فاجعەی انفال ندارد و آن داستان صف مرگ برای زندە بە گور شدن، روایتی کاذب در مورد این عکس است اما من بە عنوان عکاس جنگ در مناطقی کە توسط رژیم بعث در کردستان عراق مورد نسل کشی قرار گرفتە بودند حضور داشتم و روستاھای زیادی را کە ویران و خالی از سکنە شدە بود را از نزدیک دیدەام و عکاسی کردەام.
این عکاس جنگ در ادامە گفت: حتی در یکی از سفرھا، با کاوە گلستان بودم و چندین فریم عکس از او در آن مناطق دارم کە ھنوز جایی منتشر نکردەام.
وی در پایان دربارەی عکس مربوط بە صف کودکان افزود: این عکس، یک فریم از مجموعەی دو حلقە فیلم ٣٦ پردەای از این کودکان است و بخاطر روشنگری شما، ھم آن عکس و ھم دو فریم دیگر را کە مکمل آن عکس است بە صورت فایل و کیفیت مطلوب و کادر و نور اصلی، برایتان ارسال می کنم کە بازنشر کنید.

#نیروان_رضایی

Advertisements

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s