فیلم «چ» آخرین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا، بر موضوعی مهم دست می‌گذارد، اما نه به قصد باز کردن لایه‌های پنهان مانده و روایت نشده پاره‌ای از تاریخ معاصر ایران، بلکه درست برعکس، با هدف پوشاندن واقعیت‌های تاریخی و تثبیت روایت نظام اسلامی از خود و مخالفانش.

در روایت سراسر مخدوش یک واقعه تاریخی که با ما فاصله‌ای تنها سی و سه ساله دارد و بسیاری از شاهدانش هنوز زنده و حاضرند، چمران به همراه تیمسار فلاحی، فرمانده وقت نیروی زمینی به پاوه می‌رود. او به عنوان نماینده دولت موقت می‌کوشد با سران احزاب دموکرات کردستان و کومله گفت‌و‌گو کند تا از تصرف پاوه چشم بپوشند و مطالبات‌شان را از راه مذاکره با دولت مرکزی پی بگیرند؛ اما رهبر چریک‌های کرد، که از قضا دوست قدیمی و دوران تحصیل چمران در آمریکا بوده این درخواست را رد می‌کند.

(more…)